EYERCİK (TDK)

Üstünden geçen bir kolonla tutturulan ve koşum takımının hayvanın üstünden kaymasını önleyen koşum yastığı.

Eyercik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi Y , üçüncü harfi E , dördüncü harfi R , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı E sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KAYMA Nedir?


1 . Kaymak (II) işi.
2 . sinema, TV (***) Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

KOLON Nedir?


1 . Sütun: "Mermer kolonları, eski heykelleri önüne gelen alıp gitmişti."- N. Cumalı.
2 . Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUM Nedir?


1 . Araba hayvanının kayış takımı, koşum takımı: "Koşumlarındaki ziller şıngırdadılar."- N. Cumalı.
2 . Hayvanın arabaya koşulması.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YASTI Nedir?

Yassı.

C E E K R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Eyerci,

5 Harfli Kelimeler

Ercik,

4 Harfli Kelimeler

Ecir, Erce, Erek, Erik, Erke, Eyer, Kere, Reye, Yeke,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ece, Eke, Erk, İye, Ker, Kir, Rey, Yek, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Er, Ey, Ke, Ki, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.