EVVELKİ (TDK)


1 . Önce olan, önceki: "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder."- R. H. Karay.
2 . İki önceki: "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti."- H. Taner.

Evvelki kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi K , yedinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEVRE Nedir?


1 . Dönem: "Bu kadar uzun bir bekleyiş devresi, tatsız ara veriş yeter."- A. Gündüz.
2 . fizik Çevrim.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

EVVELKİ Nedir?


1 . Önce olan, önceki: "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder."- R. H. Karay.
2 . İki önceki: "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti."- H. Taner.

HADİ Nedir?

Haydi.

HADİS Nedir?


1 . Hz. Muhammed'in söz ve davranışları.
2 . Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

HADİSE Nedir?

Olay: "Bir gece evvelki hadiseyi unutmak mümkün müydü?"- P. Safa.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

HİÇBİRİ Nedir?

Bir teki, biri bile.

HÜRRİYET Nedir?

Özgürlük.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEKİ Nedir?

Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık: "Önceki başkan."- .

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E E K L V V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Evvelki,

6 Harfli Kelimeler

Evveli,

5 Harfli Kelimeler

Evlek, Evlik, Evvel, Kevel, Vekil, Velev,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Elek, Elik, Evli, İlke, Kele, Kile, Leke, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Ev, İl, Ke, Ki, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.