EVVELİYAT (TDK)

Bir işin önceki evreleri, öncesi, önceleri.

Evveliyat kelimesi baş harfi E son harfi T olan bir kelime. Başında E sonunda T olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T . Başı E sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEKİ Nedir?

Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık: "Önceki başkan."- .

ÖNCEL Nedir?


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

ÖNCELERİ Nedir?

Önceki zamanda, başlangıçta: "Önceleri kapıldığım münasebetsiz düşünce, kafamdan defolup gitmişti."- R. H. Karay.

A E E L T V V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Evveliyat,

7 Harfli Kelimeler

Velayet, Vilayet,

6 Harfli Kelimeler

Atelye, Evliya, Evvela, Evveli, Eyalet, Tevali,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Ayevi, Eviye, Evlat, Evvel, İlave, Levye, Teali, Telve, Tevil, Teyel, Velet, Velev, Yelve,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alet, Alev, Atel, Ayet, Elit, Elti, Etil, Etli, Evet, Evla, Evli, Leva, Liet, Liva, Tali, Tela, Vale, Vali, Veli, Veya, Viya, Yave, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İta, İye, Lav, Ley, Tal, Tav, Tay, Tel, Vat, Vay, Yal, Yat, Yel, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, Av, Ay, El, Et, Ev, Ey, İl, İt, La, Le, Ta, Te, Ti, Ve, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.