EVVELDEN (TDK)

Önceden, eskiden, evvelce: "Evvelden buraları onların çöplüğü idi."- Ö. Seyfettin.

Evvelden kelimesi baş harfi E son harfi N olan bir kelime. Başında E sonunda N olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı E sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURALARI Nedir?

bu yerler.

ÇÖPLÜ Nedir?


1 . Sapı olan (üzüm vb.).
2 . Çöple, süprüntüyle karışmış.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

EVVELCE Nedir?


1 . Önce.
2 . Önceleri, eskiden: "Evvelce, yolda bir yere çarpmaktan, bir şey devirmekten korkar gibi sünepe sünepe yürürdü."- R. H. Karay.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

D E E E L N V V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Evvelden,

5 Harfli Kelimeler

Elden, Evvel, Velev,

4 Harfli Kelimeler

Deve, Elde,

3 Harfli Kelimeler

Dev, Ede, Nev,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Ev, Le, Ne, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.