EVVELCE (TDK)


1 . Önce.
2 . Önceleri, eskiden: "Evvelce, yolda bir yere çarpmaktan, bir şey devirmekten korkar gibi sünepe sünepe yürürdü."- R. H. Karay.

Evvelce kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı E sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇARPMA Nedir?


1 . Çarpmak işi: "Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi.
3 . matematik Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp.
4 . müzik Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

DEVİRMEK Nedir?


1 . Ayakta veya dik duran bir şeyi düşürmek, yatay duruma getirmek: "Ağacı devirmek. Masayı devirmek."- .
2 . mecaz Bir yönetim organının veya başkanının yönetim gücünü zorla elinden almak: "Başkanı devirmek."- .
3 . mecaz Bütünüyle içmek: "Birinci, ikinci ve üçüncü bardaklarını hep bu birlik konusuyla devirdiler."- N. Cumalı.
4 . mecaz Bir yana eğmek: "Şapkasını yana devirdi."- .
5 . (nsz), mecaz Bir kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmek.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEL Nedir?


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

ÖNCELERİ Nedir?

Önceki zamanda, başlangıçta: "Önceleri kapıldığım münasebetsiz düşünce, kafamdan defolup gitmişti."- R. H. Karay.

SÜNE Nedir?

Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı bir böcek (Eurigaster integriceps).

SÜNEPE Nedir?

Kılıksız ve uyuşuk, sümsük (kimse): "Kızın adı Handan'dı çünkü o sünepe herif vagona koşarken, Handan diye bağırmıştı."- T. Buğra.

C E E E L V V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Evvelce,

5 Harfli Kelimeler

Evvel, Velev,

4 Harfli Kelimeler

Ecel, Evce,

3 Harfli Kelimeler

Ece,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Ev, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.