EVSİNEĞİ (TDK)

Böcekler sınıfının, çiftkanatlılar takımından, külrenkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklembacaklı türü (Musca domestica).

Evsineği kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCEKLER Nedir?

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

ÇİFTKANATLILAR Nedir?

Sinekler gibi iki kanadı olan ve emici ağızları bulunan böcekler takımı, ikikanatlılar.

DİZANTERİ Nedir?

Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı basur.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

MİKROP Nedir?


1 . Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı: "Açığa aksır, mikropları üstümüze savurma."- B. Felek.
2 . mecaz Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TİFO Nedir?

Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma.

E E N S V Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İveğen, Senevi,

5 Harfli Kelimeler

Evsin, İsevi, İvesi,

4 Harfli Kelimeler

Eğin, Eğsi, Ense, Esen, Esin, Evin, İğne, Nesi, Sene, Sevi, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Eğe, İni, Nev, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

En, Es, Ev, İğ, İn, İs, Ne, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.