EVSECEK (TDK)

Tahılın taşlarını ayıklamakta kullanılan budaksız ağaçtan yapılmış az kenarlı tepsi.

Evsecek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı E sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AYIK Nedir?


1 . Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan: "Ayık kafa ile mektubu okudu."- .
2 . mecaz Anlayışlı, uyanık: "O nasıl bir güçtü ki, ayık kafayla görülmeyen şeyleri gördürüyor."- M. Uyguner.
3 . zarf Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

AYIKLAMA Nedir?

Ayıklamak işi: "Tepsiye üç ölçü pirinç koydu, pencere ışığında ayıklamaya başladı."- O. Rifat.

AYIKLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak, temizlemek: "Döndüğümde karımın mezarını dolduran otları, baldıranları kendi elimle ayıkladım."- A. Gündüz.
2 . mecaz Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak.

BUDAKSIZ Nedir?

Budağı bulunmayan (ağaç vb.).

KENARLI Nedir?


1 . Herhangi bir biçimde kenarı olan: "Kadınlar ise beyaz elbiseler, geniş kenarlı hasır şapkalar giymişlerdi."- H. Taner.
2 . Kenarı süslü, işlenmiş.

TAHIL Nedir?

Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.

TEPSİ Nedir?


1 . Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap: "Yanlarından, elindeki tepside boşlarla ortalıkçı bir çocuk geçmektedir."- T. Buğra.
2 . İçinde börek, tatlı vb. pişirmeye yarayan, az derin, geniş, düz kap: "Bir küçük çırak, koltuğunda pasta dolu bir tepsiyle dışarı çıktı."- S. F. Abasıyanık.
3 . sıfat Bu kap biçiminde olan.
4 . sıfat Bir kabın alabileceği miktarda olan: "İki tepsi börek."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

C E E E K S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Evcek,

4 Harfli Kelimeler

Evce, Kese, Sevk,

3 Harfli Kelimeler

Ece, Eke, Kes, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Es, Ev, Ke, Se, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.