EVRENSELCİLİK (TDK)

Doğa ve törel yasaların evrensel olduğunu ileri süren öğreti, °üniversalizm.

Evrenselcilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı E sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

EVRENSEL Nedir?


1 . Evrenle ilgili.
2 . Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır."- S. Hilav.
3 . Dünya ölçüsünde, dünya çapında.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TÖREL Nedir?


1 . Töreye uygun olan: "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş."- S. İleri.
2 . Töre ile ilgili.

YASAL Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

C E E E K L L N R S V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Evrensellik,

10 Harfli Kelimeler

Sevecenlik,

9 Harfli Kelimeler

Cinsellik, Esenlikli, İlineksel, İvecenlik, Kenevirci, Keseliler, Verecekli,

8 Harfli Kelimeler

Evcillik, Evrensel, Serinlik, Servilik, Severlik, Sinekler, Vernikli,

7 Harfli Kelimeler

Cilveli, Cinslik, Civelek, Eklesil, Eksilen, Ellinci, Enlilik, Ereksel, Erillik, Erincek, Erinlik, Erkence, Erkenci, Erkinci, Erselik, Esenler, Esenlik, Esirlik, Evciler, Evcilik, Evlilik, İlerlek, İlkelce, İlkesel, İncelik, İncerek, Kelleci, Keneler, Kenevir, Kesirli, Kevelci, Kilerci, Neveser, Nicelik, Nikelli, Nikelsi, Reislik, Senelik, Serince, Sevecen,

6 Harfli Kelimeler

Cinsel, Ekinci, Ekseri, Enlice, Eriksi, Esirci, Eskice, Eskici, Evinli, İlinek, İlkeci, İskele, İvecen, Keleci, Keseli, Kesene, Kesici, Kevser, Kilise, Lekeci, Lekeli, Levrek, Lineer, Liseli, Nereli, Neresi, Nikris, Renkli, Riskli, Sekene, Sekili, Selcik, Senevi, Serili, Sevici, Sincik, Sinlik, Sirken, Verese, Verici,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Celse, Ceren, Cevir, Cilve, Cinli, Ekici, Ekili, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Elcik, Ellik, Enser, Ercik, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esnek, Esrik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Evren, Evrik, Evsel, Evsin, İksir, İleri, İlkel, İlkin, İncik, İncil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cins, Ecel, Ecir, Ekin, Ekli, Eksi, Elci, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erce, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Esen, Eser, Esik, Esin, Esir, Eski, Esre, Evce, Evci, Evin, Evli, Evre, İken, İlik, İlke, İlle,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kin, Kir, Lir, Nev, Sek, Sel, Sen, Ser, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, Es, Ev, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.