EVRENDOĞUMSAL (TDK)

Evrendoğumla ilgili, °kozmogonik.

Evrendoğumsal kelimesi baş harfi E son harfi L olan bir kelime. Başında E sonunda L olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi O , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi A , onüçüncü harfi L . Başı E sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

EVREN Nedir?


1 . Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.
2 . Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay.
3 . halk ağzında Büyük yılan.
4 . mecaz Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan.

EVRENDOĞUM Nedir?

Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışıyla ilgili kuram, °kozmogoni.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

A D E E L M N O R S U V Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Devrolunma,

9 Harfli Kelimeler

Doğasever,

8 Harfli Kelimeler

Ademoğlu, Devrolma, Doğrulma, Doğrusal, Doğumsal, Madensel, Merlanos, Mesudane, Redevans, Soğrulma, Soldurma, Veledrom,

7 Harfli Kelimeler

Asmolen, Deveran, Doğurma, Merdane, Muadele, Oldurma, Ondurma, Onursal, Ovdurma, Randevu, Rondela, Semaver, Sendrom, Soğulma, Soğurma, Soluğan, Solunma, Sorulma,

6 Harfli Kelimeler

Derlem, Derman, Devran, Devren, Doğram, Dolmen, Eleman, Elveda, Erosal, Mağdur, Manuel, Mealen, Mensur, Mesane, Mesela, Modern, Morula, Mundar, Nevale, Normal, Olunma, Onulma, Osurma, Ovulma, Ovunma, Rağmen, Resmen, Romans, Rulman, Sardun, Seğmen, Sloven, Soğuma, Soluma, Soruma, Urodel,

5 Harfli Kelimeler

Adese, Adres, Almus, Amele, Anele, Aslen, Asude, Avene, Davul, Değer, Değme, Delme, Denme, Derme, Derun, Desen, Devam, Devre, Doğal, Doğan, Doğma, Doğru, Doğum, Dolam, Dolar, Dolma, Dolum, Domur, Donam, Donlu, Donma, Donra, Dorse, Dorum, Duman, Dural, Durma, Duvar, Edvar, Elden,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Alem, Alev, Amel, Amor, Avlu, Avro, Dane, Dans, Daru, Deme, Demo, Dere, Ders, Deva, Deve, Doğa, Doğu, Dolu, Done, Doru, Dram, Dren, Duma, Eder, Edna, Eğer, Eğme, Elan, Elde, Elem, Elma, Eman, Emel, Emen, Enam, Ense, Enva, Eren, Erme,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Dağ, Dal, Dam, Dar, Dav, Dem, Dev, Don, Dua, Dul, Dun, Eda, Ede, Eğe, Ela, Lam, Lan, Lav, Loğ, Lor, Mal, Mas, Men, Mor, Nal, Nam, Nar, Nas, Nem, Nev, Nom, Nur, Oda, Ole, Oma, Ona, Ons, Ora, Ova,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, Am, An, Ar, As, Av, De, Do, El, Em, En, Er, Es, Ev, La, Le, Me, Ne, Od, Ol, Om, On, Ra, Re, Se, Su, Un, Ur, Us, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.