EVLEVİYETLE (TDK)

Öncelikle, haydi haydi.

Evleviyetle kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi L , onbirinci harfi E . Başı E sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYDİ Nedir?


1 . İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılan bir söz, hadi: "Haydi! Sen git, beni yalnız bırak, bu akşam iyi değilim."- A. İlhan.
2 . Kabul ve onama bildiren bir söz.
3 . Hafifseme, alay etme belirten bir söz: "Haydi oradan be maskara. Bunları başkasına anlat!"- N. Cumalı.
4 . "Hoş görme" anlamında kullanılan bir söz: "Haydi gelmedi, bari bir haber göndereydi!"- .
5 . zarf Haydi haydi: "Ne kadar yaşayabilirdim? Altmış, yetmiş, doksan, haydi yüz sene."- Ö. Seyfettin.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

ÖNCEL Nedir?


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

ÖNCELİK Nedir?

Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.

ÖNCELİKLE Nedir?

Öne alınarak, daha önce olarak: "Bu tasarı, Mecliste öncelikle görüşülecek."- .

E E E E L L T V V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Evleviyetle,

9 Harfli Kelimeler

Evleviyet,

7 Harfli Kelimeler

Teyelli, Velvele,

6 Harfli Kelimeler

Eliyle, Evveli, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Eviye, Evvel, İllet, Levye, Leyli, Telli, Telve, Tevil, Teyel, Velet, Velev, Yelli, Yelve,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elli, Elti, Etil, Etli, Evet, Evli, İlle, Liet, Veli, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Ley, Tel, Yel, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

El, Et, Ev, Ey, İl, İt, Le, Te, Ti, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.