EVİRTİM (TDK)

Evirtme işi, akis: "Aynaların eşya görüntülerini ters göstermesi bir evirtimdir."- .

Evirtim kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi V , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi M . Başı E sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKİS Nedir?


1 - Işık ya da ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yankı, yansıma.
2 - Bir cismin, parlak bir yüzeyde görünmesi.
3 - Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki.
4 - Evirme, evirtim.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

EVİRTİM Nedir?

Evirtme işi, akis: "Aynaların eşya görüntülerini ters göstermesi bir evirtimdir."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

TERS Nedir?


1 . Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
2 . isim Bir şeyin içe gelen yanı, arkası: "Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu."- Ç. Altan.
3 . isim Kesici bir aletin kesmeyen yanı: "Kollarına bıçağın tersiyle birkaç tane vurmuşlar."- M. Ş. Esendal.
4 . mecaz Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz: "Ters sözlerinle, fazilet iddialarınla beni hırpalama."- H. C. Yalçın.
5 . mecaz Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: "Ters adamın işi de ters gider."- M. Ş. Esendal.
6 . isim, mecaz Bir şeyin aksi, karşıtı: "Anlattığının tersi anlaşılınca utandı."- .

E M R T V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Evirtim,

5 Harfli Kelimeler

Evrim, İrite, Ritim, Terim, Verim, Verit, Vitir,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, İtme, İvme, Meri, Mert, Mevt, Remi, Tire, Veri, Virt,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İri, İti, Met, Mir, Mit, Ret, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, Ev, İm, İt, Me, Mi, Re, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.