ETYEMEZLİK (TDK)

Et ve et türevlerinin, hayvansal besinlerin yer almadığı beslenme biçimi, vejetaryenlik.

Etyemezlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

BESLENME Nedir?


1 . Beslenmek işi.
2 . Vücut için gerekli besin maddelerinin alımı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

HAYVANSAL Nedir?


1 . Hayvani.
2 . Hayvandan elde edilen: "Büyük kentler bir yana bırakılırsa hayvansal besin tüketimi devede kulak denecek kadar azdır."- O. Rifat.

TÜRE Nedir?

Adalet.

TÜREV Nedir?


1 . Türemiş veya üretilmiş şey.
2 . dil bilgisi Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.
3 . kimya Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.
4 . matematik Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.

VEJETARYEN Nedir?

Etyemez.

VEJETARYENLİK Nedir?

Etyemezlik.

E E E K L M T Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Etyemezlik,

8 Harfli Kelimeler

Etkileme, İtekleme, İtelemek, İzletmek, Tezlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eletmek, Etyemez, Eyitmek, Eylemek, Ezilmek, İletmek, İteleme, İzlemek, İzletme, Kemiyet, Metelik, Mezelik, Meziyet, Tekleme, Tezkiye, Tezleme, Yemekli, Yetkeli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emekli, Etkime, Eyitme, Eyleme, Ezilme, Eziyet, İletme, İzleme, Keleme, Kelime, Meleke, Melike, Tekmil, Teleke, Teleme, Temlik, Temyiz, Tezlik, Yeleme, Yelmek, Yeltek, Yemlik, Yetmek, Yitmek, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Etlik, Etmek, Eylem, Ezmek, İlmek, İmlek, İtmek, İzlek, İzlem, Kelem, Kitle, Melek, Melez, Melik, Metil, Meyil, Teizm, Tekel, Tekil, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Temiz, Teyel, Teyze, Tezek, Tezli, Tikel, Yelek, Yelme, Yemek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Ezel, Ezik, Ezme, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kete, Kile, Leke, Liet, Lime, Meke, Meze, Teke, Tike, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tez, Tik, Tim, Tiz, Yek, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, Ey, İl, İm, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.