ETSIKAR (TDK)

Az pişmiş ya da çiğ eti sıkıştırarak suyunu çıkarmaya yarayan araç.

Etsıkar kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R . Başı E sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E I K R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ekstra, Rastık, Sarkıt,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Asker, Iskat, Istar, Karst, Kaset, Kasır, Kasıt, Katır, Katre, Kesat, Kırat, Raket, Rasıt, Rekat, Sakıt, Sarık, Satır, Serak, Sırat, Teras, Tırak, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Akse, Arık, Artı, Asık, Asır, Askı, Atık, Atkı, Erat, Irak, Iska, Kare, Karı, Kars, Kart, Kase, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Rakı, Raks, Rast, Rate, Rest, Sake, Sarı, Satı, Sera, Sert, Sıra, Sırt, Star, Ster, Takı, Terk, Ters, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ate, Erk, Ira, Irk, Kar, Kas, Kat, Ker, Kes, Ket, Kır, Kıt, Ret, Sak, Sek, Ser, Set, Sık, Sır, Tak, Tar, Tas, Tek, Ter, Tık, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, Ek, Er, Es, Et, Ke, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.