ETOBURLAR (TDK)

Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, etçiller.

Etoburlar kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi B , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı E sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ETÇİL Nedir?

Etobur.

ETÇİLLER Nedir?

Etoburlar.

GELİŞMİŞ Nedir?

Gelişme gösteren.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

A B E L O R R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Etoburlar,

6 Harfli Kelimeler

Etobur, Tabure, Telaro,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Balet, Baret, Barut, Batur, Berat, Borat, Lobut, Lorta, Ruble, Rulet, Tablo, Tabur, Torba, Torul, Turba, Turbo,

4 Harfli Kelimeler

Alet, Alto, Aort, Atel, Atol, Bale, Balo, Baro, Bela, Beta, Bolu, Bora, Boru, Buat, Bula, Bura, Ebat, Ebru, Erat, Etol, Lort, Lota, Lutr, Obua, Obur, Olta, Oltu, Olur, Oral, Orta, Otel, Otlu, Rate, Roba, Rota, Ruba, Rulo, Tabl, Tabu, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abu, Alo, Alt, Art, Ate, Aut, Bal, Bar, Bat, Bel, Bet, Boa, Bol, Bor, Bot, Bre, Bul, But, Ela, Leb, Lor, Lot, Oba, Ole, Ora, Rab, Ret, Rol, Rot, Tab, Tal, Tar, Tel, Ter, Tol, Tor, Tul, Tur, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Ar, At, Be, Bu, El, Er, Et, La, Le, Ol, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.