ETLİMEYVE (TDK)

ortası etli ve sulu olan yemiş.

Etlimeyve kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi E . Başı E sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETLİ Nedir?


1 . İçinde et bulunan.
2 . Eti çok olan: "Etli koyun."- .
3 . Dolgun, kalın: "... aşağıya sarkan kalın, etli, ıslak dudakları vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Yenecek kısmı çok olan (meyve): "Etli, lezzetli bir zeytin."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

SULU Nedir?


1 . Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı: "Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır?"- R. N. Güntekin.
2 . Suyu çok olan: "Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları acele yuttu."- Ö. Seyfettin.
3 . İçine su katılmış, sulandırılmış olan: "Sulu süt."- .
4 . mecaz Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse): "Ben diyor, akşamdan beri onu kolluyorum. Bilirim sarhoşluğu suludur."- M. Ş. Esendal.

YEMİŞ Nedir?


1 . Meyve: "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.
2 . halk ağzında İncir.

E E E L M T V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İteleme, Meyveli, Yivleme,

6 Harfli Kelimeler

Eletme, Eyitme, Eyleme, İletme, Mevlit, Teleme, Yeleme,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eviye, Eylem, Levye, Metil, Meyil, Meyve, Telem, Telve, Temel, Tevil, Teyel, Velet, Yelme, Yelve, Yetim, Yetme, Yevmi, Yitme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, Evet, Evli, İlme, İtme, İvme, Liet, Lime, Mevt, Veli, Yele, Yeme, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim, Yel, Yem, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Et, Ev, Ey, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.