ETKİNLEŞTİRMEK (TDK)

Etkin duruma getirmek.

Etkinleştirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E E K K L M N R T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Etkinleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Netleştirmek, Titrekleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Etkinleşmek, Netleştirme, Tetikleşmek, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Titrekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Ekşitilmek, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinleşme, Kentleşmek, Kertikleme, Kirişlemek, Şeritlemek, Şiniklemek, Teneşirlik, Tetiklemek, Tetikleşme, Tiritlenme, Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Eniklemek, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erketelik, Erteleniş, Erteletim, Eşitlemek, Eşitlenme, Etiketlik, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İneklemek, İrileşmek, İrkiltmek, İteklemek, İtelenmek, Kentleşme, Kertilmek, Keşikleme, Kilermeni, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Renklemek, Şeneltmek, Şeritleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Enikleme, Entelekt, Erişilme, Eritilme, Erkinlik, Ermişlik, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etiketli, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etlenmek, Ettirmek, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İnekleme, İnletmek, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emirlik, Eriklik, Erinlik, Erinmek, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Ermenek, Eşeklik, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteklik, Eteneli, Etkimek, Etlenme, Ettirme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etiket, Etilen, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İkitek, İleniş, İlenme, İletim, İletiş, İletki, İletme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İklim, İleri, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İmren,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.