ETKİNLEŞTİRME (TDK)

Etkinleştirmek durumu.

Etkinleştirme kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı E sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETKİNLEŞTİRMEK Nedir?

Etkin duruma getirmek.

E E E K L M N R T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Etkinleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Netleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Netleştirme, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Titrekleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Şeritlemek, Teneşirlik, Tetikleşme, Tiritlenme, Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erteleniş, Erteletim, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, İletişmek, İrileşmek, İtelenmek, Kentleşme, Kilermeni, Kirişleme, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek, Şeritleme, Şinikleme, Telemetri, Terementi, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek, Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Enikleme, Entelekt, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etiketli, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İnekleme, İnletmek, İrileşme, İrkiltme, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Metrelik, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emirlik, Erinlik, Erinmek, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Ettirme, İkileme, İlenmek, İletken, İletmek, İlişken, İlişmek, İmreniş, İmrenti, İnilmek, İnlemek, İnletme, İrkilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etiket, Etilen, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İleniş, İlenme, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlinek, İlişme,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İklim, İleri, İleti, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İmren, İnmek, İrite,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Şii, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.