ETKİNCİLİK (TDK)

Eylemcilik.

Etkincilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

EYLEMCİ Nedir?

Düşüncesini eylemi ile gerçekleştirmeye çalışan kimse: "Belki de bize karşı duyduğu öfke sürüklemişti onu eylemcilerin arasına."- A. Ümit.

EYLEMCİLİK Nedir?


1 . Eylemci olma durumu.
2 . felsefe İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, etkincilik, aktivizm.

C E K K L N T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Etkincilik,

9 Harfli Kelimeler

Ekincilik,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, Etkinlik, Kincilik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ektilik, Etkinci, İkincil, İletici, İncelik, İneklik, Kinetik, Nicelik, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekinci, Ekinti, Etkili, İkilik, İkinci, İkitek, İletki, İlinek, İlinti, İlkeci, İlkten, İnilti, Kelkit, Kentli, Klinik, Netlik, Teklik, Teknik, Telcik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Etkin, Etlik, Etnik, İkici, İkili, İleti, İlkin, İncik, İncil, İtici, İtlik, Kelik, Kilit, Kinci, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nicel, Nikel, Nitel, Tecil, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Klik, Lice, Liet, Link, Neci, Nice, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.