ETKİLEYİCİ (TDK)

Etkileyebilecek özellikte olan, karizmatik: "Etkileyici bir konuşma."- .

Etkileyici kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

KARİ Nedir?

Okuyucu, okur.

KARİZMA Nedir?

Etkileyicilik: "Senin o eşşiz karizmanı kimse yakalayamadı, senin gibisi gelmedi."- N. Eray.

KARİZMATİK Nedir?

Etkileyici.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

C E E K L T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Etkileyici,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, İletici, Tekelci, Yetkeli, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Etkili, İletki, İlkeci, İyelik, İyicil, İyilik, Keleci, Lekeci, Telcik, Yeltek,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Ekici, Ekili, Elcik, Etlik, İkici, İkili, İleti, İtici, İtlik, İyice, Kilit, Kitle, Likit, Tecil, Tekel, Tekil, Tekli, Telek, Teyel, Tikel, Tilki, Yelek, Yetik, Yetke, Yetki, Yitik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ekli, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İtki, Kele, Kete, Kile, Leke, Lice, Liet, Teke, Tike, Yeke, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Ece, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kel, Ket, Kil, Kit, Ley, Tek, Tel, Tik, Yek, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, Ey, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.