ETKİLENİŞ (TDK)

Etkilenmek eylemi ya da biçimi.

Etkileniş kelimesi baş harfi E son harfi Ş olan bir kelime. Başında E sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ş . Başı E sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ETKİLENMEK Nedir?

Etkiye uğramak, müteessir olmak: "Bu büyük adamın olağanüstü tevazusu karşısında haklı olarak etkilenmişti."- H. Taner.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

E E K L N T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Eşitlik, Eşkinli, Eşlenik, İletken, İlişken, İşlenti, Kenetli, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Ekşili, Elenti, Enişte, Etilen, Etkili, İleniş, İletiş, İletki, İlinek, İlkten, İşkine, İtenek, Kentli, Neşeli, Netlik, Şeklen, Şenlik, Şikeli, Telkin, Tenkil, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Entel, Eşkin, Eşlek, Eşlik, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, İtlik, Keleş, Kenet, Keşen, Keten, Kilit, Kiniş, Kinli, Kitin, Kitle, Klişe, Liken, Likit, Linet, Neşet, Nikel, Nitel, Şekel, Şekil, Şelek, Şilin, Şilte, Şinik, Tekel, Tekil, Tekin,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekşi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İniş, İnti, İşli, İşte, İtiş, İtki, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Kişi, Leke, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Keş, Ket, Kil, Kin, Kit, Leş, Net, Niş, Şek, Şen, Şet, Şii, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Eş, Et, İl, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.