ETKİLEŞİMLİ (TDK)

Etkileşimi olan, interaktif.

Etkileşimli kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ . Başı E sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLEŞİM Nedir?

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E K L L M T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Etkileşimli,

10 Harfli Kelimeler

İşletilmek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Etkileşim, İletilmek, İletişmek, İlişilmek, İşitilmek, İşletilme, Kilitleme,

8 Harfli Kelimeler

İkilemli, İkileşim, İkileşme, İkiletme, İkitelli, İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlikleme, İlişilme, İşitilme, İşlemeli, İşletmek, İtleşmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekşitme, Elitlik, Eltilik, Eşilmek, Eşitlik, İkileme, İletmek, İlişmek, İlmikli, İşetmek, İşitmek, İşkilli, İşlemek, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kilitli, Killeme, Meşelik, Metelik, Metilik, Şekilli, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Elemli, Emekli, Eşilme, Etkili, Etkime, İkilem, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İşemek, İşetme, İşitim, İşitme, İşleme, İtiliş, İtilme, İtişme, Kelime, Lekeli, Melike, Millet, Şiilik, Şikeli, Tekmil, Temlik, Teşkil, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İkili, İklim, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İtlik, İtmek, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Kilim, Kilit, Killi, Kitle, Klişe, Likit, Limit, Melek, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kele, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kit, Leş, Lim, Met, Mil, Mit, Şek, Şem, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.