ETKİLEŞİM (TDK)

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

Etkileşim kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M . Başı E sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ETKİLEME Nedir?

Etkilemek işi, tesir.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

E E K L M T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Etkileşim, İletişmek,

8 Harfli Kelimeler

İkileşme, İkiletme, İletişme, İşletmek, İtleşmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Eşilmek, Eşitlik, İkileme, İletmek, İlişmek, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Meşelik, Metelik, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, Etkili, Etkime, İkilem, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Kelime, Melike, Şikeli, Tekmil, Temlik, Teşkil, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İtlik, İtmek, Kelem, Keleş, Kilim, Kilit, Kitle, Klişe, Likit, Limit, Melek, Meleş, Melik, Metil, Mitil, Şekel, Şekil, Şelek, Şetim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kele, Keme, Kete, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kit, Leş, Lim, Met, Mil, Mit, Şek, Şem, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.