ETİYOLOJİ (TDK)

Neden bilimi.

Etiyoloji kelimesi baş harfi E son harfi İ olan bir kelime. Başında E sonunda İ olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi J , dokuzuncu harfi İ . Başı E sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

E J L O O T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Etiyoloji,

7 Harfli Kelimeler

Etoloji, Teoloji,

5 Harfli Kelimeler

İleti, Jilet, Ojeli,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Etil, Etli, Etol, İyot, Jile, Liet, Ojit, Otel, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, İye, İyi, Jel, Jet, Ley, Lot, Oje, Ole, Tel, Tol, Toy, Yel, Yol,

2 Harfli Kelimeler

El, Et, Ey, İl, İt, Je, Le, Ol, Ot, Oy, Te, Ti, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.