ETİMOLOJİK (TDK)

Köken bilimsel: "Soho kelimesinin etimolojik anlamını merak ettim."- H. Taner.

Etimolojik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi O , sekizinci harfi J , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

ETİMOLOJİK Nedir?

Köken bilimsel: "Soho kelimesinin etimolojik anlamını merak ettim."- H. Taner.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E J K L M O O T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Etimolojik,

9 Harfli Kelimeler

Etimoloji, Mitolojik,

8 Harfli Kelimeler

Etolojik, Mikoloji, Mitoloji, Teolojik,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Etoloji, İtilmek, Metilik, Teoloji,

6 Harfli Kelimeler

Etkili, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Koloit, Komite, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Emlik, Etlik, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, Jikle, Jilet, Kilim, Kilit, Kitle, Kolej, Kolit, Komot, Likit, Limit, Lojik, Melik, Metil, Mitil, Motel, Ojeli, Oleik, Omlet, Tekil, Tekli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İlik, İlim, İlke, İlme, İtki, İtme, Jile, Kile, Kilo, Kimi, Koli, Komi, Liet, Lime, Ojit, Otel, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Jel, Jet, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Kol, Kom, Kot, Lim, Lok, Lot, Met, Mil, Mit, Oje, Ole, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Je, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.