ETİKETLEMEK (TDK)

Satışa çıkarılan mal üzerine etiket koymak.

Etiketlemek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı E sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ETİK Nedir?


1 . Töre bilimi.
2 . Bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü.
3 . Etik bilimi.
4 . sıfat Ahlaki, ahlakla ilgili.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATIŞ Nedir?


1 . Satma işi.
2 . ticaret Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım: "Satış işinin güçlüğünü orada iyice öğrendim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

E E E E K K L M T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Etiketlemek,

10 Harfli Kelimeler

Etiketleme, Tetiklemek,

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etkilemek, İteklemek, Tetikleme,

8 Harfli Kelimeler

Ekletmek, Etekleme, Etkileme, İtekleme, İtelemek, Kekeleme, Kitlemek, Teklemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekletme, Eletmek, Eteklik, Etkimek, İletmek, İteleme, Kekleme, Metelik, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emekli, Etiket, Etkime, İletme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Meleke, Melike, Teklik, Tekmil, Teleke, Teleme, Teltik, Temlik, Tetkik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Emlik, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İtmek, Kelek, Kelem, Kelik, Kemik, Kitle, Mekik, Melek, Melik, Metil, Tekel, Tekil, Tekit, Tekke, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Tetik, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Keke, Kele, Keme, Kete, Kile, Klik, Leke, Liet, Lime, Meke, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.