ESTETİKÇİLİK (TDK)

Gerçeklik ve yarar kaygılarından sıyrılarak bir sanat veya felsefe konusunu salt güzelliği için sevme kuramı, güzel duyuculuk, estetizm.

Estetikçilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı E sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

ESTET Nedir?

Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi.

ESTETİZM Nedir?

Estetikçilik.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

GERÇEKLİK Nedir?

Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, şeniyet, realite.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

SALT Nedir?


1 - Yalnız, tek, °sırf.
2 - İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, °mutlak.
3 - İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SEVME Nedir?

Sevmek işi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

E E K K L S T T Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Estetikçilik,

11 Harfli Kelimeler

Etiketçilik,

10 Harfli Kelimeler

Tetikçilik,

9 Harfli Kelimeler

Estetikçi, Etiketlik,

8 Harfli Kelimeler

Etiketçi, Etiketli, Tekçilik, Teleksçi, Testilik, Tetiklik,

7 Harfli Kelimeler

Çeliksi, Çileksi, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Eskilik, Estetik, Eteklik, İskelet, İskitçe, İstekli, Keçilik, Kesekli, Kesikli, Sekilik, Tekstil, Tetikçi,

6 Harfli Kelimeler

Çeltek, Çeltik, Çitili, Elekçi, Etiket, Etkili, İçkili, İkilik, İkitek, İletki, İlikçi, İliksi, İsilik, İskele, İskete, Keçeli, Kelkit, Keseli, Kestel, Kilise, Klikçi, Sekili, Setliç, Teklik, Teleks, Teltik, Tetkik,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekik, Çelek, Çelik, Çilek, Ekili, Eksik, Elçek, Eskil, Eslek, Estet, Etçik, Etçil, Etlik, Etsel, İçlik, İçsel, İkili, İleti, İstek, İtlik, Kekeç, Kelek, Keles, Kelik, Kesek, Kesel, Kesik, Kesit, Keski, Kilis, Kilit, Kilsi, Kitle, Leçek, Letçe, Likit, Liste, Seçki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çete, Çile, Çise, Çiti, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İsli, İtçe, İtki, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Kese, Kete, Kile, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çis, Çit, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Kes, Ket, Kik, Kil, Kit, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Es, Et, İç, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.