ESPERANTO (TDK)

Polonyalı doktor L. Zamenhof tarafından bütün milletlerce kullanılmak için 1887'de hazırlanmış, dil bilgisi on altı kurala dayanan bir yapma dil.

Esperanto kelimesi baş harfi E son harfi O olan bir kelime. Başında E sonunda O olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi O . Başı E sonu O olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

KULLANILMAK Nedir?

Kullanma işine konu olmak: "Allık kullanılmakta ise de dudakları kırmızıya boyamak henüz âdet değil."- R. H. Karay.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

POLONYALI Nedir?

Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Polonez.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A E E N O P R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Esperanto,

7 Harfli Kelimeler

Antrepo, Postane, Serenat, Seretan, Tersane,

6 Harfli Kelimeler

Apsent, Aseton, Eposta, Esaret, Operet, Panter, Patnos, Patron, Peseta, Poster, Presto, Rapten, Reosta, Senato, Sertap, Stepne, Terane,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Aport, Apotr, Ensar, Enser, Eosen, Ester, Nesep, Noter, Opera, Paten, Penes, Pense, Peren, Peron, Porte, Posta, Potas, Prens, Prese, Resen, Saten, Senet, Sepet, Serap, Seren, Seter, Setre, Sonar, Sonat, Sonra, Steno, Tapon, Tenor, Teras, Teres, Toner, Torna, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Apre, Apse, Ense, Eper, Erat, Eren, Eros, Erte, Esen, Eser, Esna, Esre, Etap, Eten, Eter, Nato, Nere, Nota, Onar, Onat, Oran, Orsa, Orta, Pano, Pare, Pars, Paso, Pena, Pens, Pert, Peso, Pest, Posa, Post, Pota, Pres, Rant, Rast,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Arp, Art, Ast, Ate, Epe, Nar, Nas, Net, Not, Ona, Ons, Ora, Pas, Pat, Pes, Pos, Pot, Rap, Ret, Rop, Rot, San, Sap, Sen, Ser, Set, Son, Tan, Tar, Tas, Ten, Ter, Ton, Top, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, En, Er, Es, Et, Ne, On, Ot, Pe, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.