ESNEKLEŞTİRMEK (TDK)

Esnek duruma getirmek.

Esnekleştirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı E sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESNEK Nedir?


1 . Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastik, elastiki: "Çelik ve kauçuk çok esnek cisimlerdir."- .
2 . mecaz Değişik yorumlara elverişli.
3 . mecaz Görüş ve tutumlarında katı olmayan.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E E E K K L M N R S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Esnekleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Esnekleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Esnekleşmek, Etkinleşmek, İsteklenmek, Kesinleşmek, Keskinleşme, Keskinletme, Neşterlemek, Senetleşmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sirkelenmek, Sirkeleşmek, Şekerlenmek, Tekerlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eksiklenme, Eleştirmek, Eleştirmen, Enseletmek, Erinleşmek, Erkeklenme, Erkekleşme, Ertelenmek, Esenleşmek, Eskileşmek, Esnekleşme, Esterleşme, Eşitlenmek, Eterleşmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinleşme, İsteklenme, Kenetlemek, Kentleşmek, Kerestelik, Kertenkele, Kertikleme, Keseklenme, Keselenmek, Keseletmek, Kesinleşme, Kistleşmek, Neşterleme, Restleşmek, Sekilenmek, Senetleşme, Serinlemek, Serinleşme, Serinletme, Sertlenmek, Sertleşmek, Sirkelenme, Sirkeleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltmek, Eleştirme, Eniklemek, Enselemek, Enseletme, Erinleşme, Erketelik, Ertelemek, Erteleniş, Ertelenme, Esenlemek, Esenleşme, Esinlemek, Eskileşme, Eşelenmek, Eşitlemek, Eşitlenme, Eteklemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşme, İneklemek, İteklemek, İtelenmek, Kenetleme, Kentleşme, Keresteli, Kerteleme, Kertilmek, Keselemek, Keseleniş, Keselenme, Keseletme, Kestirmek, Keşikleme, Kirlenmek, Kirletmek, Kistleşme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Enikleme, Enseleme, Erteleme, Esenleme, Esinleme, Eskitmek, Esmerlik, Esneklik, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşelenme, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkenlik, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İskerlet, İslenmek, İstenmek, İsteşmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekmeksi, Eksilen, Eksilme, Ekstrem, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Ereksel, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Erkeksi, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eskitme, Eslemek, Esnemek, Esnetme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşeklik, Eşeleme, Eşilmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Enser, Entel, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, Ester, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Esen, Eser, Esik, Esim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Set,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.