ESMERKÜFLER (TDK)

Asalak yaşama uymuş türleri de bulunan yosunumsu mantarlar familyası.

Esmerküfler kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi K , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı E sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASALAK Nedir?


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

MANTARLAR Nedir?

Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel bitkiler sınıfı.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

YOSUN Nedir?

Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.

E E E F K L M R R S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Küreleme,

7 Harfli Kelimeler

Ereksel, Erfelek, Ersemek, Esermek, Eslemek, Küresel, Meksefe, Refleks, Seküler, Üflemek, Üremsel,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Ekleme, Elemek, Erseme, Esefle, Eserme, Esleme, Kefere, Keleme, Kemere, Kermes, Küreme, Meleke, Merkür, Mesele, Meslek, Seklem, Semere, Sermek, Sürmek, Üfleme, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Ermek, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Fekül, Felek, Fresk, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Kümes, Küsme, Lüfer, Melek, Meles, Merek, Meres, Mesel, Remel, Sefer, Sekel, Sekme, Selef, Selek, Semer, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Esef, Eser, Esme, Esre, Feke, Frer, Füme, Fürs, Kefe, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Küfe, Küme, Küre, Leke, Lüks, Meke, Mülk, Reel, Sele, Seme, Sere, Serf, Sülf, Süre, Ülke, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Ekü, Elk, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Kel, Kem, Ker, Kes, Küf, Kül, Kür, Küs, Lef, Lük, Sek, Sel, Sem, Ser, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Fe, Ke, Le, Me, Re, Se, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.