ESMERCE (TDK)

Esmere yakın, biraz esmer olan.

Esmerce kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı E sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

ESMER Nedir?


1 . Siyaha çalan buğday rengi.
2 . Kurşuni renk: "Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi."- T. Buğra.
3 . sıfat Bu renkte olan.
4 . sıfat Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız: "Üzülüyor ama üzüntüsü, kızının esmer güzeli olmasına..."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

C E E E M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Esmerce,

6 Harfli Kelimeler

Cereme, Erseme, Eserme, Semere,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Eseme, Esmer, Meres, Semer, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Erce, Erme, Eser, Esme, Esre, Seme, Sere,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Ece, Sem, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, Er, Es, Me, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.