ESKİŞEHİRTAŞI (TDK)

Lületaşı.

Eskişehirtaşı kelimesi baş harfi E son harfi I olan bir kelime. Başında E sonunda I olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi E , yedinci harfi H , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi T , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi I . Başı E sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

LÜLE Nedir?


1 . Bükülmüş, dürülmüş şey: "Bir lüle kaymak."- .
2 . Tütün çubuğu, pipo, nargile vb.nin ucuna takılan, tütün konulan yuva: "Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden."- M. A. Ersoy.
3 . halk ağzında Su akan musluksuz boru: "Lüleden akan su bollaşmıştı."- A. Sayar.

LÜLETAŞI Nedir?

Kolayca yontulup işlenen, beyaz renkli doğal magnezyum silikat, eskişehirtaşı, denizköpüğü.

A E E H I K R S T İ İ Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Eskişehir,

8 Harfli Kelimeler

Histerik, İstihare, İstihkar, İstikrah, İstişare, Kestiriş,

7 Harfli Kelimeler

Akşehir, Ateşkes, Eristik, Esatirı, Hareket, Histeri, İhtikar, İhtiras, İhtisar, İsterik, İstiare, İstikra, İştihar, İştirak, Kerahet, Kretase, Raşitik, Satirik, Sirtaki, Stearik, Şaheser, Şahtere, Şikeste,

6 Harfli Kelimeler

Aheste, Ahiret, Aktris, Asetik, Askeri, Aşiret, Ekarte, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Eriksi, Erişte, Eritiş, Ertesi, Esaret, Esatir, Eşeksi, Hareke, Hareki, Haseki, Hasret, Haşere, Hektar, Herkes, Irktaş, İhtira, İkişer, İrtişa, İskete, İsteka, İsteri, İstika, İşaret, İştiha, İştira, Karşıt, Kesret, Rastık, Sarkış, Sarkıt,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Arkıt, Artık, Artış, Asker, Astik, Ekser, Erika, Esire, Esrik, Ester, Eşhas, Hakir, Haris, Haset, Hasır, Haşir, Haşiş, Hatır, Herek, Herik, Herke, Hırka, Hisar, Iskat, Istar, Itrah, İhtar, İkrah, İksir, İrite, İrşat, İstek, İster, İşret, İştah, İşteş, Kahır, Kahir, Karış,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Ahir, Ahit, Akış, Akis, Akit, Akse, Aksi, Arık, Arış, Arşe, Artı, Asık, Asır, Asit, Askı, Asri, Aşık, Aşıt, Aşir, Ateh, Ateş, Atık, Atış, Atik, Atkı, Eksi, Ekşi, Ekti, Erat, Erek, Erik, Eriş, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Akı, Aks, Arı, Ari, Ark, Arş, Art, Ası, Asi, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ate, Ati, Eke, Erk, Eti, Hak, Har, Has, Hat, Her, Hık, Hır, His, Hiş, Hit, Ira, Irk, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Ar, As, Aş, At, Eh, Ek, Er, Es, Eş, Et, Ha, He, Ih, İs, İş, İt, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.