ESİRCİLİK (TDK)

Köle ve cariye alışverişi yapma.

Esircilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi R , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞVERİŞ Nedir?


1 . Alım satım işlemi, muamele.
2 . mecaz İlişki, münasebet: "O bir defa bile görmemişti bu adamı. Bir alışverişi yoktu onunla."- T. Buğra.

CARİYE Nedir?

Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık: "Ben dedi, zevce ile cariye arasındaki farkı hâlâ anlamış değilim."- P. Safa.

KÖLE Nedir?


1 . Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir, abd.
2 . Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.
3 . mecaz Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse: "İçkinin kölesi. Paranın kölesi."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E K L R S İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Esircilik,

7 Harfli Kelimeler

Esirlik, İkircil, İlerici, Kesirli, Kilerci, Reislik, Sirkeci, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Eriksi, Esirci, Eskici, İliksi, İlkeci, İrilik, İsilik, Kesici, Kilise, Riskli, Sekili, Selcik, Serili, Silici,

5 Harfli Kelimeler

Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İkici, İkili, İksir, İleri, İrice, Kesir, Kiler, Kilis, Kilsi, Kiril, Kirli, Lirik, Sekil, Serik, Sicil, Silik, Silki, Sirke,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecir, Ekli, Eksi, Elci, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, İlik, İlke, İris, İsli, Kile, Kils, Lice, Lise, Reis, Risk, Seci, Seki, Seri, Sili, Sirk,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Lir, Sek, Sel, Ser, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Es, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.