ESENLEŞMEK (TDK)


1 . Selamlaşmak.
2 . (nsz) Vedalaşmak: "A dostlar esenleşelim / Tuz ekmek helalleşelim."- Yunus Emre.

Esenleşmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi S , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

EKMEK Nedir?


1 . Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek, nan, nanıaziz: "Odayı, tatlı, sıcak bir kızarmış ekmek kokusu bürümüş."- Y. Z. Ortaç.
2 . mecaz İnsanı geçindirecek iş, kazanç: "Biz iyi kötü tiyatroya bağlamışız ekmeğimizi."- N. Cumalı.
3 . halk ağzında Yemek, aş: "Ekmeği bizde yiyelim mi? Allah ne verdiyse."- T. Buğra.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HELA Nedir?

Tuvalet.

HELAL Nedir?


1 - Alın teriyle kazanılmış, hak edilmiş, °meşru.
2 - Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, "haram" karşıtı.
3 - hlk. Nikâhlı eş.
4 - ve be. Kurallara, geleneklere uygun (olarak).

SELAM Nedir?

Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.

SELAMLAŞMA Nedir?

Selamlaşmak işi, esenleşme.

SELAMLAŞMAK Nedir?


1 . Birbirine selam vermek, esenleşmek.
2 . Çok az tanışmak: "Pek ahbap değiliz, selamlaşırız."- .

VEDA Nedir?

Ayrılırken birbirine esenlik dileme.

VEDALAŞMA Nedir?

Vedalaşmak işi.

VEDALAŞMAK Nedir?

Ayrılırken birbirine esenlik dilemek, esenleşmek: "Sahnedekilerle vedalaşarak gitmek üzere idim."- H. F. Ozansoy.

E E E E K L M N S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Esenleşmek, Esnekleşme,

9 Harfli Kelimeler

Enselemek, Esenlemek, Esenleşme, Eşelenmek, Keselenme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Keseleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Eslemek, Esnemek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Keşleme, Menekşe, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Esleme, Esneme, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kesene, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Sekene, Seklem, Sekmen, Şeklen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kelem, Keles, Keleş, Kesel, Kesen, Kesme, Keşen, Melek, Meles, Meleş, Menşe, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Sekel, Sekme, Selek, Selen, Semen, Senek, Şekel, Şelek, Şemse,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esen, Esme, Eşek, Eşme, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lens, Meke, Meşe, Meşk, Neşe, Sele, Seme, Sene, Şems,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kel, Kem, Kes, Keş, Leş, Men, Nem, Sek, Sel, Sem, Sen, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Eş, Ke, Le, Me, Ne, Se, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.