ERTELENMEK (TDK)

Daha sonraki bir zamana bırakılmak: "Gezi ertelendi."- .

Ertelenmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BIRAKILMAK Nedir?

Bırakma işine konu olmak, terk edilmek: "Bırakılınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı."- S. F. Abasıyanık.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

ERTE Nedir?

Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman: "Bayram ertesi. Savaş ertesi."- .

SONRAKİ Nedir?

Sonra olan.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

E E E E K L M N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ertelenmek, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Ertelemek, Ertelenme, Eterlemek, Kenetleme, Kerteleme, Tekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Erteleme, Etekleme, Eterleme, Etlenmek, Renkleme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ermenek, Etlenme, Keneler, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Eletme, Enemek, Erkete, Keleme, Kement, Kemere, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Meleke, Mertek, Teleke, Teleme, Temren, Teneke, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Entel, Erken, Ermek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keten, Melek, Merek, Meret, Metre, Nekre, Neler, Remel, Tekel, Teker, Tekme, Tekne, Telek, Telem, Temek, Temel, Terek, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Leke, Meke, Mert, Nere, Reel, Renk, Teke, Tere, Terk, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Ket, Men, Met, Nem, Net, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, Ke, Le, Me, Ne, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.