EROTİZM (TDK)


1 . Erosçuluk: "Erotizm dendiğinde kendime göre bir yorumlayışım var."- S. İleri.
2 . Kösnüllük, şehvaniyet.

Erotizm kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z , yedinci harfi M . Başı E sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EROS Nedir?

Ruhsal çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü. Eros özel, isim (e'ros) Yunanca Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı.

EROSÇU Nedir?

Roman, hikâye, heykel, resim vb. sanat eserlerinde aşk konusuna ve cinsel ilişkilere geniş yer veren sanatçı.

EROSÇULUK Nedir?

Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, erotizm.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KÖSNÜ Nedir?

Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, şehvet.

KÖSNÜL Nedir?


1 . Kösnüyle ilgili, şehvani, şehevi, erotik.
2 . Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, erotik.
3 . Özellikle cinsel isteği işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik.

KÖSNÜLLÜK Nedir?


1 . Kösnül olma durumu, şehvaniyet, erotizm.
2 . Cinsel uyarılara karşı aşırı duyarlık gösterme durumu, erotizm.

ŞEHVANİ Nedir?


1 . Şehvetle ilgili, kösnül, erotik, şehevi.
2 . Şehvete aşırı derecede düşkün olan (kimse), şehvetli.

ŞEHVANİYET Nedir?

Şehvetli olma durumu, kösnüllük, °erotizm.

YORUM Nedir?


1 . Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2 . Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay.
3 . Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
4 . Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
5 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

E M O R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Erotizm, İzoterm,

6 Harfli Kelimeler

İzomer,

5 Harfli Kelimeler

İmroz, Metro, Mitoz, Ortez, Otizm, Remiz, Rozet, Teizm, Temiz, Teori, Terim, Terzi,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, İtme, Meri, Mert, Remi, Rize, Roze, Tire, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Met, Mir, Mit, Mor, Ret, Rom, Rot, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Tor, Toz, Zem, Zer, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, İm, İt, İz, Me, Mi, Om, Ot, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.