EROTİK (TDK)


1 . Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevi, şehvani: "Erotik şiir."- .
2 . Cinsel aşkla, cinsiyetle ilişkisi olan, kösnül, erosal.

Erotik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi K . Başı E sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNS Nedir?


1 . Tür, çeşit: "Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir."- .
2 . Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner.
3 . Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.
4 . sıfat, argo Garip, tuhaf.
5 . Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
6 . sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: "Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

CİNSİYET Nedir?

İnsan, hayvan ve bitkilerde erkek, dişi bireylere üremede ayrı ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaratılış, eşey, cinslik, °seks.

EROS Nedir?

Ruhsal çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü. Eros özel, isim (e'ros) Yunanca Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı.

EROSAL Nedir?

Erosçu, erotik.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İLİŞKİ Nedir?


1 . İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas: "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı."- H. E. Adıvar.
2 . Bağlantı, temas: "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."- .

KÖSNÜ Nedir?

Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, şehvet.

KÖSNÜL Nedir?


1 . Kösnüyle ilgili, şehvani, şehevi, erotik.
2 . Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, erotik.
3 . Özellikle cinsel isteği işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞEHEVİ Nedir?

Şehvetle ilgili, kösnül, erotik.

ŞEHVANİ Nedir?


1 . Şehvetle ilgili, kösnül, erotik, şehevi.
2 . Şehvete aşırı derecede düşkün olan (kimse), şehvetli.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

E K O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Teorik,

5 Harfli Kelimeler

Kerti, Korte, Orkit, Roket, Tekir, Teori, Terki, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Ekti, Erik, Etik, Etki, Kort, Terk, Tike, Tire, Trio, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Erk, Eti, Ker, Ket, Kir, Kit, Kor, Kot, Ret, Rot, Tek, Ter, Tik, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Er, Et, İt, Ke, Ki, Ok, Ot, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.