EROSÇULUK (TDK)

Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, erotizm.

Erosçuluk kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi O , dördüncü harfi S , beşinci harfi Ç , altıncı harfi U , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DÜŞKÜN Nedir?


1 . Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, meraklı, tutkun: "Onlar kadar birbirine düşkün, birbirine uymuş bir çift daha ömrümde görmedim desem yeri vardır."- H. E. Adıvar.
2 . Geçim sıkıntısına düşmüş: "Eski arkadaşının düşkün bulunduğu hâlinden anlaşılıyordu."- R. H. Karay.
3 . Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş: "Zavallı, arabasını satmış, düşkün bir hâldeydi."- Y. K. Beyatlı.
4 . Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş.
5 . mecaz Değer ve onurunu yitirmiş.
6 . mecaz Kötü yola düşmüş, ahlaksız: "Emniyet memurları Beyoğlu'nun çalgılı bahçelerinden yüz yirmi düşkün kız derleyip toplamış."- Y. Z. Ortaç.

EROTİZM Nedir?


1 . Erosçuluk: "Erotizm dendiğinde kendime göre bir yorumlayışım var."- S. İleri.
2 . Kösnüllük, şehvaniyet.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

E K L O R S U U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Erosçuluk,

6 Harfli Kelimeler

Erosçu, Oruçlu, Osuruk, Rusluk, Selçuk, Sokulu,

5 Harfli Kelimeler

Çoklu, Çorlu, Çukur, Kolsu, Korse, Kurul, Kusur, Oluru, Resul, Sokur, Soluk, Suçlu, Suluk, Suoku, Suruç, Uçkur, Uskur,

4 Harfli Kelimeler

Ekol, Eros, Klor, Koçu, Koru, Kros, Kule, Kulu, Kurs, Kuru, Okçu, Okul, Okur, Oluk, Olur, Oruç, Rulo, Skeç, Skor, Soku, Soru, Sulu, Sure, Uçlu, Uçuk, Ulus, Uruk, Usçu, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çok, Çor, Çul, Eko, Elk, Erk, Kel, Ker, Kes, Koç, Kol, Kor, Kul, Kur, Lok, Lor, Ole, Rol, Rus, Sek, Sel, Ser, Sol, Suç, Sur, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, Es, Ke, Le, Ok, Ol, Re, Se, Su, Uç, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.