ERMENİCE (TDK)


1 . Hint-Avrupa dil ailesinden, Ermenilerin kullandığı dil, Ermeni dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Ermenice kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı E sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

ERME Nedir?

Ermek işi.

ERMENİ Nedir?

Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan halk veya bu halktan olan kimse.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

C E E E M N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ermenice,

7 Harfli Kelimeler

İmrence,

6 Harfli Kelimeler

Cereme, Cermen, Erinme, Ermeni,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Ceren, Eneme, Erime, Ermin, İmece, İmren, Merci, Recim,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ecir, Emen, Emin, Emir, Enir, Erce, Eren, Erim, Erin, Erme, İnce, İnme, Meni, Meri, Mine, Nece, Neci, Nere, Nice, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Ece, Men, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, En, Er, İm, İn, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.