ERKENCE (TDK)

Oldukça erken: "Başkanı, şehri güzelleştirmek için istimlaklerini yapmaya başlamakta erkence davranmaya teşvik etmeye başladı."- M. Ş. Esendal.

Erkence kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı E sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞLAMAK Nedir?


1 . Bir işe girişmek, harekete geçmek: "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı."- H. Taner.
2 . (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek: "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı."- H. E. Adıvar.
3 . Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak: "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar."- Y. K. Beyatlı.
4 . Görünmek: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.
5 . Etkisini göstermek: "Kış başlarken yapraklar döküldü."- C. Uçuk.
6 . Hoş olmayan bir davranışa koyulmak: "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar."- O. C. Kaygılı.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEN Nedir?


1 . Vaktinden önce, alışılan zamandan önce, er, geç karşıtı: "Sakın geç kalma, erken gel."- A. Rasim.
2 . Sabahın ilk saatleri.

ERKENCE Nedir?

Oldukça erken: "Başkanı, şehri güzelleştirmek için istimlaklerini yapmaya başlamakta erkence davranmaya teşvik etmeye başladı."- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GÜZELLEŞTİRMEK Nedir?

Güzellik vermek, güzellik kazandırmak: "Mehtap görülen her şeyi yumuşatıyor, hülyalaştırıyor, güzelleştiriyordu."- A. Ş. Hisar.

İSTİM Nedir?

İslim.

İSTİMLAK Nedir?

Kamulaştırma.

OLDUKÇA Nedir?

Olabildiğince: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay.

TEŞVİK Nedir?

İsteklendirme, özendirme.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E E K N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Erkence,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Erken, Nekre,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Enek, Erce, Erek, Eren, Erke, Kene, Kere, Nece, Nere, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ece, Eke, Erk, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Er, Ke, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.