ERKEKSİLEŞME (TDK)

Dişide erkeğin ikincil belirtilerinin ortaya çıkması.

Erkeksileşme kelimesi baş harfi E son harfi E olan bir kelime. Başında E sonunda E olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı E sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTİ Nedir?


1 . Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner.
2 . tıp (***) Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

İKİNCİL Nedir?

Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder: "Savaş cehennemine bizzat tanık olmuş bir adam için, bu hedefin dışında her şey ikincil kalıyordu."- A. Kulin.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

E E E E K K L M R S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sirkeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Erkekleşme, Eskileşmek, Sirkeleşme, Şekerlemek,

9 Harfli Kelimeler

Eskileşme, Keselemek, Keşikleme, Sekilemek, Serkeşlik, Sikkeleme, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Eksilmek, Esmerlik, Eşelemek, Kekeleme, Kekremsi, Kemerlik, Kemrelik, Keseleme, Kesilmek, Kesişmek, Kesmelik, Keşlemek, Sekileme, Semereli, Serilmek, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekmeksi, Eksilme, Ekşimek, Ereksel, Erişmek, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eslemek, Esrimek, Eşeklik, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, İskemle, İslemek, İşlemek, Kekleme, Kemerli, Kesekli, Kesilme, Kesişme, Keşleme, Mesleki, Meşelik, Semerli, Serilme, Silkmek, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekşime, Elemek, Emekli, Erimek, Erişme, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, İrkmek, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Kerkes, Kermes, Keseli, Kesmek, Kesmik, Leşker, Meleke, Melike, Mesele, Mesire,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keles, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlke, İlme, Keke, Kele, Keme, Kere, Kese, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İrs, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kik, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Sik, Sim, Ski, Şek, Şem, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.