ERİŞTİRMEK (TDK)

Erişmesini sağlamak.

Eriştirmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERİŞ Nedir?

Erme işi: "Bu makama eriş, ona, bir devlet reisinin tahtına veya koltuğuna kurulmuş gibi bir his verir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

E E K M R R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eriştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Eriştirme,

8 Harfli Kelimeler

Eştirmek,

7 Harfli Kelimeler

Ekşitme, Ektirme, Erişmek, Eritmek, Eştirme, İşetmek, İşitmek, İtişmek, Kemiriş, Kiremit, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Etkime, İkişer, İşemek, İşetme, İşitme, İtişme, Kerime, Kertme, Kriter, Mertek, Metrik, Ritmik, Şirket, Şirret, Tekrir, Termik, Teşrii, Teşrik,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermek, Ermiş, Eşmek, Etmek, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşret, İtmek, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiriş, Merek, Meret, Metre, Reşit, Reşme, Ritim, Şeker, Şerik, Şerir, Şerit, Şetim, Teker, Tekir, Tekme, Temek, Terek, Terim, Terki, Terme, Teşri, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Ekşi, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, İşte, İtiş, İtki, İtme, Keme, Kere, Kete, Kimi, Kişi, Krem, Kreş, Meke, Meri, Mert, Meşe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Eti, İki, İri, İti, Kem, Ker, Keş, Ket, Kim, Kir, Kit, Met, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.