ERİŞKİNLİK (TDK)

Erişkin olma durumu, olgunluk, kâhillik.

Erişkinlik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı E sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERİŞKİN Nedir?

Beden gelişimi tamamlanmış olan, kâhil.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLUK Nedir?


1 - (Meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu, yetkinlik, °kemal.

E K K L N R İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Erişkinlik,

8 Harfli Kelimeler

Erkinlik, İkileşik, Kirişlik, Şeriklik, Şirinlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ekşilik, Eriklik, Erinlik, Erişkin, Eşkinli, İlişken, İlişkin, İneklik, İrkiliş, Kirişli, Kişilik, Klinker,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, İkilik, İkişer, İleniş, İlinek, İlişik, İlişki, İnişli, İrilik, İrinli, İşkine, Klinik, Renkli, Şenlik, Şiilik, Şiirli, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Erkin, Erkli, Erlik, Eşkin, Eşlik, İkili, İleri, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, Kelik, Kerki, Keşik, Keşki, Kiler, Kinik, Kiniş, Kinli, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe, Liken, Lirik, Neşir, Nikel, Şekil, Şerik, Şilin, Şinik, Şirin,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekşi, Elik, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, Eriş, Eşik, Eşli, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İniş, İrin, İşli, Kile, Kişi, Klik, Kreş, Link, Renk, Şeni, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Ker, Keş, Kik, Kil, Kin, Kir, Leş, Lir, Niş, Şek, Şen, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Eş, İl, İn, İş, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.