ERİŞİM (TDK)


1 . Erişme işi.
2 . Belli iki yer arasında gidip gelebilme, ulaşım, muvasala: "İki köy arasında erişim kesildi."- .

Erişim kelimesi baş harfi E son harfi M olan bir kelime. Başında E sonunda M olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi M . Başı E sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

ERİŞ Nedir?

Erme işi: "Bu makama eriş, ona, bir devlet reisinin tahtına veya koltuğuna kurulmuş gibi bir his verir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ERİŞİM Nedir?


1 . Erişme işi.
2 . Belli iki yer arasında gidip gelebilme, ulaşım, muvasala: "İki köy arasında erişim kesildi."- .

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

MUVASALA Nedir?

Muvasalat.

ULAŞIM Nedir?


1 . Ulaşma işi.
2 . Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas: "İki şehir arasında ulaşım kesildi."- .
3 . Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma.

E M R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Erişim,

5 Harfli Kelimeler

Ermiş,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Emiş, Erim, Eriş, Meri, Remi, Şeri, Şiir,

3 Harfli Kelimeler

İri, Mir, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Eş, İm, İş, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.