ERİŞİLMEK (TDK)

Erişme işi yapılmak, ulaşılmak, yetişilmek: "Birimizin erişilmez uzaklarda gördüğünü öbürümüz yapyakın görüyor."- R. N. Güntekin.

Erişilmek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERİŞ Nedir?

Erme işi: "Bu makama eriş, ona, bir devlet reisinin tahtına veya koltuğuna kurulmuş gibi bir his verir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ERİŞİLMEZ Nedir?


1 - Erişilmesi, ulaşılması güç ya da olanaksız olan yer.
2 - Bir kimsenin ulaşamayacağı, gerçekleştiremeyeceği (düş, tasarı vb.).
3 - Toplumsal ya da bireysel konumu nedeniyle ilişki kurulması olanaksız olan (kişi).

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

ÖBÜR Nedir?


1 - "Bu" adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan, öteki, °diğer.
2 - (Zaman için) Önümüzdekinden bir sonraki.

ÖBÜRÜ Nedir?

Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü.

ULAŞILMA Nedir?

Ulaşılmak işi.

ULAŞILMAK Nedir?

Ulaşma işi yapılmak.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞİLME Nedir?

Yetişilmek işi.

YETİŞİLMEK Nedir?

Yetişme işi yapılmak, ulaşılmak.

E E K L M R İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Erişilmek, İrileşmek, Kirişleme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, Ermişlik, İkileşme, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Emirlik, Erişmek, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İrkilme, İşlemek, Kemerli, Kemiriş, Meşelik, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Eşilme, İkilem, İkişer, İlişme, İşemek, İşleme, Kelime, Kerime, Leşker, Melike, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kiler, Kilim, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İlik, İlim, İlke, İlme, İşli, Kele, Keme, Kere, Kile, Kimi, Kişi, Krem, Kreş, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.