ERGUVANGİLLER (TDK)

Almaşık yapraklı ağaç familyası.

Erguvangiller kelimesi baş harfi E son harfi R olan bir kelime. Başında E sonunda R olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı E sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ALMAŞIK Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan.
2 . Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

A E E G G L L N R R U V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Erguvangiller,

9 Harfli Kelimeler

Nargiller,

8 Harfli Kelimeler

Erguvani,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Engelli, Erguvan, Evirgen, General, Gerilla, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Alevli, Algler, Alivre, Ergani, Erigen, Galeri, Geleni, Gelgel, Gerger, Gergin, Langur, Lenger, Lineer, Nereli, Nevale, Reglan, Revani, Vargel, Virane,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alevi, Anele, Avene, Elgin, Elvan, Engel, Ergen, Ergin, Evgin, Evren, Gaile, Gavur, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geren, Gergi, Geven, Giren, Grena, İlave, Legal, Livar, Lugar, Neler, Nevir, Ralli, Revan, Revir, Ringa, Rugan, Urgan, Varil, Velur, Vergi, Vigla, Villa, Viral,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alev, Alil, Avlu, Elan, Elli, Enir, Enli, Enva, Eren, Ergi, Eril, Erin, Evin, Evla, Evli, Evre, Gale, Gali, Gang, Gani, Gele, Gene, Geri, Gine, Gren, Grev, Gril, İane, İare, İglu, İlan, İlga, İlla, İlle, İnal, Lain, Lale, Leva,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Ali, Ani, Ari, Ege, Ela, Erg, Gag, Gar, Gen, Gri, İla, İle, Lal, Lan, Lav, Lig, Lir, Nal, Nar, Nev, Nur, Run, Ula, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, Av, El, En, Er, Ev, Ge, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re, Un, Ur, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.