EREKÇİLİK (TDK)

Her şeyin bir erekle belirlendiği, bir ereğe yöneldiğini, her şeyin bir ereklik yasasına göre olup bittiğini benimseyen görüş, finalizm.

Erekçilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

EREK Nedir?

Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef: "Onun metodunu uygulamakla araştırıcının varamayacağı erek yoktur."- A. Erhat.

FİNALİZM Nedir?

Erekçilik.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

E E K K L R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Erekçilik,

8 Harfli Kelimeler

Erkekçil, Kireçlik,

7 Harfli Kelimeler

Eriklik, Erkekli, İçerlek, Keçiler, Keçilik, Kireçli,

6 Harfli Kelimeler

Elekçi, İçerik, Keçeli, Klikçi,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çelek, Çelik, Çilek, Ekili, Ekler, Elçek, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, Kekeç, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kerki, Kiler, Kireç, Kiril, Kirli, Leçek, Lirik, Reçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Kere, Kile, Klik, Leçe, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Er, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.