ERDİŞİLİK (TDK)

Erdişi olma durumu, erseliklik.

Erdişilik kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı E sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERDİŞİ Nedir?


1 - Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, °hünsa, °hermafrodit.
2 - Çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki).

ERSELİK Nedir?

Er dişi.

ERSELİKLİK Nedir?

Er dişilik.

D E K L R İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Deliriş, Derişik, Dikeliş, Dikiliş, Dikişli, Direkli, Dirilik, Diriliş, Dişilik, İrkiliş, Kirişli, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dikili, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Ekşili, İkişer, İlişik, İlişki, İrilik, Likide, Şiilik, Şiirli, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Derik, Deşik, Dikel, Dikiş, Dilek, Diliş, Direk, Diril, Dişil, Dişli, Ekili, Erkli, Erlik, Eşlik, İkili, İleri, İşkil, İşlek, İşlik, Kiler, Kirde, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe, Kredi, Lider, Lirik, Şekil, Şerik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Dişi, Edik, Ekli, Ekşi, Elik, Erik, Eril, Eriş, Eşik, Eşli, İdil, İlik, İlke, İşli, Kedi, Kile, Kişi, Kreş, Şeri, Şiir, Şike, Şile, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diş, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Keş, Kil, Kir, Leş, Lir, Şek, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Eş, İl, İş, Ke, Ki, Le, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.