EPRİMEK (TDK)


1 . Bozulmak, ekşiyip çürümek.
2 . Yemiş dura dura olgunlaşmak, yumuşamak.
3 . Erimek: "Piyanonun solmuş ve eprimiş mor kadifeden şamdanlıkları vardı."- A. Kulin.

Eprimek kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi P , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı E sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZULMAK Nedir?


1 . Bozma işine konu olmak: "Pazarlık bozulur, nişan bozulur, makine bozulur, mal bozulur."- B. Felek.
2 . Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek: "Et bozulmuş."- .
3 . Dağılmak, bozguna uğramak: "Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez'den geçiyordu."- Ö. Seyfettin.
4 . Taşıt arızalanmak.
5 . mecaz İyi ve değerli niteliğini yitirmek.
6 . mecaz Bir şeye kızmak, içerlemek: "Karısının bu ikinci ihtarı ile biraz bozulan adam salıncaktan atladı."- O. C. Kaygılı.
7 . mecaz Sağlığını yitirip zayıflamak.

ÇÜRÜMEK Nedir?


1 . Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak: "Sen toprakta çürürsün canım kardeşim / Ben ayakta."- B. R. Eyuboğlu.
2 . Sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek: "Onun gelişine kadar da kağşamış, çürümüş, küflenmiş yapı ayakta kalamazdı."- T. Buğra.
3 . Vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak.
4 . mecaz İnsan yıpranmak, çökmek.
5 . mecaz Bir düşünce temelsiz ve kanıtsız kalmak.

ERİM Nedir?

Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil: "El erimi. Göz erimi."- .

ERİME Nedir?

Erimek işi.

ERİMEK Nedir?


1 . Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek: "Şeker suda erir."- .
2 . Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek: "Yüzündeki karlar eriyince beyaz, yuvarlak bir yüz meydana çıkmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Dokumalar aşınıp incelerek dağılmak.
4 . mecaz Çok zayıflamak: "Günden güne eriyen Kerime'yi, o tek kardeşimi kurtarabilirim ümidiyle size koştum."- A. Gündüz.
5 . mecaz Utancından çok sıkılmak.
6 . mecaz Yok olmak, bitmek, tükenmek: "Güzel hayatımız da bir göz açıp kapayışta eridi."- R. H. Karay.

KADİFE Nedir?


1 . Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış: "Camları kapanmış bir arabanın yumuşak kadife minderleri, o çıplaklığa karşı, zavallı adamı avunduruyordu."- H. R. Gürpınar.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLAŞMA Nedir?

Olgunlaşmak işi: "Çocuğun gelişmesi bir ölçüde olgunlaşma, bir ölçüde öğrenme yoluyla olur."- .

OLGUNLAŞMAK Nedir?


1 . Meyve olgun duruma gelmek.
2 . İnsanın bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak: "O zamanlar hepsi de daha gençti, bugün yaşlandılar, elbette daha olgunlaştılar."- N. Ataç.

ŞAMDAN Nedir?

Üzerine kandil, mum veya herhangi bir ışık konulan yüksek tabla, mumluk, çırakma: "Masa üstünde duran şamdandan yanar bir mum alıp pencereye doğru yanaştı."- R. H. Karay.

YEMİŞ Nedir?


1 . Meyve: "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.
2 . halk ağzında İncir.

YUMUŞ Nedir?

İş, hizmet buyruğu.

YUMUŞAMA Nedir?


1 . Yumuşamak işi: "Yüzünde belli belirsiz bir yumuşama vardı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Dünyada soğuk savaş döneminden sonra stratejik silahların geliştirilmesiyle başlayan siyasal gerginliğin ortadan kaldırılması siyaseti, detant.
3 . dil bilgisi Ötümsüz ünsüzlerin ötümlü ünsüz veya sızıcı ünsüz oluşu: "Ekmek-e > ekmeğe, kabak-a > kabağa, yurt-a > yurda, borç-a > borca, dip-e > dibe."- .

YUMUŞAMAK Nedir?


1 . Sertliği kalmamak, yumuşak duruma gelmek.
2 . mecaz Öfkesi, kızgınlığı, inadı geçmek: "Kurt hoca şimdi yumuşamış, el pençe divan duruyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . dil bilgisi Sert ünsüz, yumuşak ünsüz durumuna gelmek.

E E K M P R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eprimek,

6 Harfli Kelimeler

Eprime, Erimek, Kerime, Merkep,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermek, İrkme, Kemer, Kemre, Kepir, Kepme, Kerem, Kerim, Merek, Perki, Permi,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekme, Emek, Emik, Emir, Eper, Epik, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, İpek, Keme, Kere, Kipe, Krem, Krep, Meke, Meri, Peki, Peri, Pike, Pire, Prim, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Epe, Erk, Kem, Kep, Ker, Kim, Kip, Kir, Mir, Pek, Pik, Pim, Pir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, İm, İp, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.