EPİKÜRCÜLÜK (TDK)

Hazlara, sevinçlere yönelik bir hayatın hedef edinilmesini ileri süren öğreti, epikurosçuluk.

Epikürcülük kelimesi baş harfi E son harfi K olan bir kelime. Başında E sonunda K olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi P , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı E sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EPİK Nedir?

Destansı.

EPİKUROSÇU Nedir?

Epikürcü.

EPİKUROSÇULUK Nedir?

Epikürcülük.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

HEDEF Nedir?


1 . Nişan alınacak yer, nişangâh.
2 . mecaz Amaç, gaye, maksat: "Asıl önemlisi devlet büyük hedefler dikmişti; milletin benimsediği, övündüğü hedeflerdi bunlar."- T. Buğra.
3 . mecaz Varılacak yer, ulaşılacak son nokta: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNÇ Nedir?

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar."- R. H. Karay.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

C E K K L P R Ü Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Epikürcülük,

8 Harfli Kelimeler

Epikürcü,

7 Harfli Kelimeler

Küpelik, Kürekli,

6 Harfli Kelimeler

Küpeli, Kürklü, Peklik, Replik, Ülkücü, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Eküri, Elcik, Ercik, Erkli, Erlik, Kelik, Kepir, Kerki, Kiler, Kükre, Külek, Küplü, Kürek, Pelür, Perki, Ülker, Ürkek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Celp, Ecir, Ekip, Ekli, Elci, Elik, Epik, Erik, Eril, İlke, İpek, Kile, Kipe, Klik, Klip, Krep, Küpe, Küre, Kürk, Lice, Peki, Peri, Pike, Pire, Püre, Ülke, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Cep, Cer, Cip, Ekü, Elk, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kep, Ker, Kik, Kil, Kip, Kir, Kül, Küp, Kür, Lep, Lir, Lük, Lüp, Pek, Pik, Pil, Pir, Pür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, İl, İp, Ke, Ki, Le, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.