EPİKÜRCÜ (TDK)

Epikuros'un kurduğu felsefe akımını benimseyen, Epikürcülük yanlısı olan, epikurosçu.

Epikürcü kelimesi baş harfi E son harfi Ü olan bir kelime. Başında E sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi E , ikinci harfi P , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi Ü . Başı E sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

EPİK Nedir?

Destansı.

EPİKUROSÇU Nedir?

Epikürcü.

EPİKÜRCÜLÜK Nedir?

Hazlara, sevinçlere yönelik bir hayatın hedef edinilmesini ileri süren öğreti, epikurosçuluk.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YANLI Nedir?

Yandaş.

C E K P R Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Epikürcü,

5 Harfli Kelimeler

Eküri, Ercik, Kepir, Perki,

4 Harfli Kelimeler

Ecir, Ekip, Epik, Erik, İpek, Kipe, Krep, Küpe, Küre, Peki, Peri, Pike, Pire, Püre, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Cep, Cer, Cip, Ekü, Erk, Kep, Ker, Kip, Kir, Küp, Kür, Pek, Pik, Pir, Pür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Er, İp, Ke, Ki, Pe, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.